کابل تنها مکانی نبود که به دلیل درگیری‌های خونین ساکنانش عریان شده بود. نقطه نقطه از افغانستان که توصیف‌های ان در دل اوراق کتابها باقی مانده‌، از گل و گیاه، جنگل و سبزه عریان شده‌اند.

Read more →

دکتر دستگیر رضایی. پول : در اصل پول؛ سکه های فلزی که در مبادلات برای تآدیه قیمت بکار می رفت ، سپس به عنوان وسیله عام تآدیه؛ نتیجتآ ، واحد اندازه گیری ارزش مبادله و در معنای وسیع ، مجموعه وسایلی که برای تآدیه بکارمی رود.

Read more →

کلیدواژه ها چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران مراجع استنادات . خلاصه ماشینی:

Read more →

به گزارش اتاق خبر ، به نقل از مهر، در حالی که شاخص های اقتصادی ضعیف و تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین، نگرانی ها در مورد رشد اقتصادی را افزایش داده است، روز سه شنبه، به دنبال جلسه معاملاتی پرنوسان ...

Read more →

خرید اوراق قرضه دولتی به منزله خروج نقدینگی بخش خصوصی محسوب می شود و در حالیکه نگرانی از کمبود نقدینگی موسسات مالی یکی از مهمترین علل بحران کنونی است، افزایش تقاضا برای این اوراق در شرایط ...

Read more →